Listen

Other publicacions

  • Palou, P.; Bergas, X.; Vidal, J.; Borràs, P.A.; Ponseti, X.. , "Actividades acuáticas. Aquafitness.". Spain, 2009. Book.
  • Palou, P.; Perez, J.; Vidal, J.; Sanchez, S.. , "Exemplificació d'una programació anual d'Educació Física per a primària". Spain, 2009. Book.
  • Palou, P.; Ponseti, J.. , "Esport i societat", L'esport a les Illes Balears. Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i social. Spain, 2009. Book chapter.
  • Palou, P.; Bergas, X.; Vidal, J.; Ponseti, F.J.; Borràs, P.A.. , "Actividades Acuaticas: AQUAFITNESS", Actividades Acuaticas: AQUAFITNESS. Spain, 2009. Book.
  • Palou, P; Ponseti, X. , "Els equipaments esportius a les Illes Balears", L'esport a les Illes Balears. Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social. Spain, 2009. Book chapter.
  • Palou, P.; Ponseti, J.. , "Hàbits esportius", L'esport a les Illes Balears. Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i social. Spain, 2009. Book chapter.
  • Palou, P.; Ponseti, J.. , "Equipaments esportius", L'esport a les Illes Balears. Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i social. Spain, 2009. Book chapter.
  • Pascual, B.; Vidal, J.. , "Col·lecció de materials didàctics per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys". Spain, 2009. Book chapter.
  • Borras, P.A.. , "Evaluation of physical activity, physical condition and health profile in children", PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH EDUCATION IN EUROPEAN SCHOOLS. Spain, 2009. Book chapter.