Listen

Meetings participation

 • Ponseti X; Borràs PA; Vidal J; Palou P. , "El dolor de espalda en los jóvenes. Propuesta de metodología de estudio". "VI Congreso Internacional Educación Física e Interculturalidad. La integración a través del deporte", Murcia, Spain, 2006. Publication data: Cd d'Actes amb ISBN 84-608-0444-6; D.L.: MU-489-2006. Poster.
 • Palou, P.; Ponseti, X.; Borràs, P.A.; Vidal, J.; García, A.; Cantallops, J.. , "Sport commitment and its relations with motivational factors". "II Simposium Internacional d'Activitat Física. Motivació i dinàmica d'equips", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Poster.
 • Palou P; Ponseti X; Borràs PA; Vidal J. , "Hábitos deportivos de los preadolescentes de Mallorca. Opiniones e intereses hacia la actividad fisica". "VI Congreso Internacional Educación Física e Interculturalidad. La integración a través del deporte", Murcia, Spain, 2006. Publication data: Cd d'Actes amb ISBN 84-608-0444-6; D.L.: MU-489-2006. Speech.
 • Palou, P: Ponseti; Borràs, P. A.; Vidal J.. , "El dolor de espalda en los jovenes. Propuesta de metodologia de estudio". "VI Congreso Internacional Educación Física e Interculturalidad", Murcia, Spain, 2006. Paper presentation.
 • Palou Sampol P. , "Importancia de la formación de los técnicos deportivos en el proceso de integración de los preadolescentes a traves de la actividad física". "VI Congreso internacional de Educacion física e interculturalidad", Murcia, Spain, 2006. Publication data: Cd d'Actes amb ISBN 84-608-0444-6; D.L.: MU-489-2006. Invited conference.
 • Palou, P.; Ponseti, X.; Borrás, P. i Vidal, J.. , "Pautes per a pares i entrenadors per donar suport als nins, minimitzar el possible estres de la competició i millorar la motivació dels jugadors.". "II Simposium internacional d'activitat física. Motivació i dinàmica d'equips.", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Poster.
 • Palou, P.; Ponseti, X.; Borràs, P.A. i Vidal, J.. , "Intervenció per a la promoció de l'esportivitat en el futbol cadet a Mallorca". "II Simposium Internacional d'Activitat Física", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Speech.
 • Palou P; Ponseti X; Borràs PA; Vidal J. , "Futbol Formatiu: Estrés en joves esportistes". "II Simposium Internacional d'Activitat Física. Motivació i dinàmica d'equips", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Poster.
 • Borràs, P.A.; Palou, P.; Ponseti, X. i Vidal, J.. , "Intervención educativa en entrenadores, deportistas y padres, para promover el fairplay y la deportividad de jovenes jugadores de futbol". "II Sympossium Internacional d'Activitat Física. Motivació i dinàmica d'equips", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Poster.
 • Palou Sampol P. . "II Simposium internacional d'activitat física. Motivació i dinàmica d'equips", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Chair of organising committee.
 • Palou, P.; Ponseti, X.; Borràs, P.A.; Vidal, J.; Cantallops, J.. , "Educación Física y motivación en el C.E.E. 'Pinyol Vermell' (ASPACE) de Palma de Mallorca". "II Simposium Internacional d'Activitat Física. Motivació i dinàmica d'equips", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Poster.
 • Borràs, P.A. i Ponseti, X.. . "II Sympossium Internacional d'Activitat Física", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Chair of scientific committee.
 • Borràs, P.A.; Ponseti, X.. , "Intervención para la promoción de la deportividad en el futbol". "II Sympossium Internacional d'Activitat Física", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Invited conference.
 • X Ponseti. . "II Sympossium Internacional d'Activitat Física", Palma de Mallorca, Spain, 2006. Participation in organising committee.
 • Pere Antoni Borras Rotger. , "II SIMPOSIUM INTERNACIONAL D'ACTIVITAT FÍSICA". "II SIMPOSIUM INTERNACIONAL D'ACTIVITAT FÍSICA", Spain, 2006. Chair of organising committee.
 • Pere Antoni Borras Rotger. , "II Congreso Internacional y XXIV Nacional de Educación Física". "II Congreso Internacional y XXIV Nacional de Educación Física", Spain, 2006. Participation in scientific committee.