Listen

Projects and contracts

  • DEP2006-28536-E - "II CONGRESO INTERNACIONAL Y XXIV NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA", 2007-2008. Main researcher: Pere Palou Sampol. Plan nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Universitat de les Illes Balears. Project.