Publications in journals

  • Borràs PA; Palou P; Ponseti X, "Transmisión de valores sociales a través del deporte como elemento de promoción de salud desde la perspectiva social.", "Revista Tàndem. Didàctica de l'Educació Física", Issue 5, Pages 90-96, 2001. Paper.
  • Palou P; Borràs PA, "Aplicación de una planificación de preparación física específica para natación. Efectos sobre la cineantopometría", "Salut i Ciència", Issue 24, Pages 3-6, 2001. Paper.
  • Palou, P.; Ponseti, X; Borràs, P. A., "'Hàbits esportius del estudiants de la UIB'", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Issue 14, Pages 163-180, 2001. Paper.