Publications in journals

  • Palou P; Ponseti FJ; Borràs PA; Vidal J., "Perfil de hábitos del deportista preadolescente de la isla de Mallorca en función de las variables sociodemográficas y del nivel de práctica", "Revista de Psicología del Deporte", Volume 14, Issue 2, Pages 225-236, 2005. Paper.
  • Palou, P.; Ponseti, X.; Gili, M.; Borràs, P.A.; Vidal, J., "Motius per a l'inici, manteniment i abandonament de la pràctica esportiva dels preadolescents de l'illa de Mallorca", "Apunts. Educació Física i Esports", Issue 81, Pages 5-11, 2005. Paper.
  • Palou P; Borràs PA; Ponseti X; Vidal J, "Intervencions i estratègies en la millora de l'esportivitat i la reducció de les conductes violentes en l'esport", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Issue 18, Pages 225-237, 2005. Paper.
  • Palou P; Ponseti X; Borràs PA; Vidal J, "Perfil de hábitos deportivos de los preadolescentes de la isla de Mallorca", "Revista de Psicología del Deporte", Volume 14, Issue 2, Pages 225-236, 2005. Paper.
  • Cantallops, J., "Paràlisi cerebral i medi aquàtic: una experiència pràctica per a la millora de la qualitat de vida", "Revista Educació i Cultura", Issue 18, Pages 239-254, 2005. Paper.
  • Cantallops, J., "Comunicaciones Técnicas", "Comunicaciones Técnicas. Real Federación Española de Natación.", Issue 4, Pages 17-23, 2005. Paper.
  • Cantallops, J., "Calidad de vida, discapacidad motriz y medio acuático: experiencia práctica en el Centro de Educación Especial 'Pinyol Vermell' (ASPACE) de Palma de Mallorca", "Kronos. La revista científica de actividad física y deporte", Issue 7, Pages 53-56, 2005. Paper.