Listen

Thesis and research works

  • Jaime Cantallops Ramón, "Elaboració i aplicació d'un programa aquàtic al CEE 'Pinyol Vermell' (ASPACE) de Mallorca". Universitat de les Illes Balears (UIB), Spain, 2006. Doctoral thesis.