Listen

Thesis and research works

  • Vidal J, "Validació d'un questionari per determinar els factors de risc associats a l'aparició de mal d'esquena en escolars d'entre 10 i 12 anys". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2007. Research work.