Listen

Thesis and research works

  • Vidal J, "Intervenció per a la prevenció del mal d'esquena en escolars". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2008. Doctoral thesis.
  • Jaime Cantallops Ramón, "Un programa aquàtic per contribuir a la millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat motriu. Un estudi de casos". Universitat de les Illes Balears (UIB), Spain, 2008. Doctoral thesis.
  • Magdalena Medinas Amorós, "Características psicológicas de los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2008. Doctoral thesis.